Manual Pull Station อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือแบบใช้มือดึง

16384 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Manual Pull Station อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือแบบใช้มือดึง

     อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณที่ทำงานโดยอาศัยการกระตุ้นจากบุคคล โดยการดึง กด หรือทุบกระจกให้แตก เป็นต้น อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือโดยปกติจะมีเครื่องหมายแสดงไว้ที่มองเห็นและเข้าใจได้ง่าย ลักษณะการทำงานอาจเป็นแบบจังหวะเดียว (Single Action) หรือเป็นแบบสองจังหวะ (Double Action) แบบสองจังหวะนี้ ผู้ที่ต้องการแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องกระทำสองสิ่งครบระบบจึงจะทำงาน เช่น การกดสวิตซ์แล้วค่อยดึงลง เป็นต้น ซึ่งระบบสองจังหวะจะช่วยป้องกันการแจ้งเหตุผิดพลาด หรือจากการไม่ตั้งใจของบุคคลทั่วไปได้ระดับหนึ่ง

    อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือจะติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ตำแหน่งที่ติดตั้งจะต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ทางเข้าออกอาคาร และที่แต่ล่ะชั้นของทางหนีไฟของอาคาร การติดตั้งต้องอยู่บริเวณที่เข้าถึงได้สะดวก จุดที่ติดตั้งควรสูงจากพื้นระหว่าง 1.30 ถึง 1.50 เมตร และอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือแต่ล่ะตัวต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 60 เมตร

     ที่สำคัญคืออุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือมีไว้เพื่อให้บุคคลที่พบเหตุเพลิงไหม้สามารถแจ้งเหตุได้ในทันที ดังนั้น จึงควรติดตั้งแยกต่างหากจากโซนที่มีการหน่วงเวลาการแจ้งเตือน

Powered by MakeWebEasy.com