สาเหตุที่ต้องตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ

1492 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สาเหตุที่ต้องตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ

     ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีการตรวจสอบและทดสอบทั้งเมื่อทำการติดตั้งเสร็จ และ บำรุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม จุดประสงค์เพื่อให้ระบบใช้งานได้ดีตามต้องการ มีความเชื่อถือได้สูง และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุ

     การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแล ที่จะจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องการบำรุงรักษาระบบโดยเฉพาะ ทำการตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม และทำการบันทึกผล ซึ่งการดำเนินการต้องทำโดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ เพราะอุปกรณ์บางตัวมีความซับซ้อน หรืออาจชำรุดหลังการทดสอบได้

Powered by MakeWebEasy.com